Korisne poveznice u suradnji sa HDKE

Zaključci prve virtualne sjednice HDKE:

HDKE.hr

Prereporuke HDKE za zdravstveno-epidemiološki okvir potreban za provođenje metoda MPO na siguran način za pacijente i zdravstveno osoblje tijekom virusne pandemije COVID-19:

HDKE.hr

HDGEHR & HDKE preporuke za ponovnu uspostavu djelatnosti MPO zbog povoljne epidemiološke situacije:

HDKE.hr