HDHR.ORG logo

Tajništvo društva

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE
KBC Zagreb, Petrova 13. 10 000 Zagreb

tel. 01 4604715
info@hdhr.org
www.hdhr.org