Predavanja sa 10. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

Četvrtak, 10. rujna 2015.

Petak, 11. rujna 2015.
Dvorana A

Petak, 11. rujna 2015.
Dvorana B

Subota, 12. rujna 2015.
Dvorana A

Subota, 12. rujna 2015.
Dvorana B

Nedjelja, 13. rujna 2015.