11. Kongres o o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi.

11. Kongres o o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 2017.s međunarodnim sudjelovanjem

Od 7. do 10. rujna 2017. na Brijunima održat će se 11. Kongres o o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi.

TEME KONGRESA

 • Planiranje obitelji i kontracepcija
 • Demografska kriza u RH
 • Reprodukcijsko zdravlje
 • Dijagnostika neplodnosti
 • Endoskopska kirurgija
 • Medikamentno liječenje ginekoloških bolesti
 • Ginekološka endokrinologija
 • Moderne tehnologije u IVF-u
 • Stimulacija ovulacije
 • Što umanjuje uspjeh IVF-a?
 • Očuvanje plodnosti
 • Biobiljezi u humanoj reprodukciji
 • Krvarenja i rani spontani pobačaj
 • Nenormalna krvarenja iz maternice
 • Zloćudne bolesti u reprodukcijskoj dobi
 • Prijevremena ovarijska insuficijencija
 • Endometrij i poremećaj receptivnosti
 • Konsenzus o menopauzalnoj medicini
 • Uroginekološki problemi tijekom života žene
 • Konsenzus o endometriozi
Konačni program (PDF) Opširnije... Službena web stranica