Prijava sudjelovanja

Sudjelovanje na kongres i smještaj možete prijaviti putem ON-LINE OBRASCA.

KOTIZACIJA
Rana kotizacija (uplaćena do 01. travnja 2014.) 700 kn / 93 EUR
Kasna kotizacija (uplaćena nakon 01. travnja 2014.) 1000 kn / 133 EUR
Kotizacija specijalizanti 500 kn / 66 EUR
Sponzorsko osoblje 600 kn / 80 EUR
Kotizacija umirovljenici oslobođeni plaćanja kotizacije

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim aktivnostima Kongresa, radne materijale, kavu
i osvježenje u pauzama, certifikat i bodove za sudjelovanje.
Kotizacija za sponzorsko osoblje ne uključuje bodove Hrvatske liječničke komore.

BODOVANJE
Skup će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore.

SMJEŠTAJ
Hotel Ivan  1/1 1.600 kn / 213 EUR osoba/paket
Hotel Ivan  1/2 1030 kn / 137 EUR osoba/paket
Hotel Niko / Jure / Andrija 1/1 1.300 kn / 173 EUR osoba/paket
Hotel Niko / Jure / Andrija 1/2 850 kn / 113 EUR osoba/paket

Cijena smještaja uključuje: *cijene su izražene po osobi: 2 noćenja s doručkom, 2 boravišne pristojbe, večeru 15.05. te ručak 16.05. i 17.05.

Smještaj se popunjava po redosljedu prijava i primljenih uplata.

NALOG ZA PLAĆANJE

Za devizne uplate
Molimo platite u korist conTres projekti d.o.o.   RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb.
IBAN: HR7924840081105269210
SWIFT: RZBHHR2X
Obavezno navesti ime sudionika na uplatnicu. Uplatitelj mora pokriti sve bankovne troškove ili će mu isti biti naplaćeni na licu mjesta u stvarnom iznosu + PDV.
Za kunske uplate
Molimo platite u korist conTres projekti d.o.o.   RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb.
Broj računa: HR7924840081105269210
Svrha plaćanja:3REPRO
Plaćanje kotizacije na licu mjesta
Plaćanje kotizacije na licu mjesta neće biti moguće.

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA
Povrat uplaćene kotizacije moguć je za otkazivanje sudjelovanja do 09.04.2014., a
uplaćeni iznos bit će umanjen za 30 % od neto iznosa te administrativne troškove.
Povrat je moguć samo na temelju pismenog zahtjeva Organizatoru. Povrat sredstava
bit će izvršen nakon završetka Kongresa. Kotizacija neće biti vraćena ukoliko otkaz
sudjelovanja nastupi nakon 09.04.2014.