Poštovane kolegice i kolege,

Prije dvanaest godina organiziran je 1. hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji i kontracepciji. Skloni smo vjerovati da su taj kongres, kao i naša daljnja nastojanja bili snažan poticaj za unapređenje struke u navedenom području, što je rezultiralo povišenjem korištenja pouzdane kontracepcije u Republici Hrvatskoj za 6 puta te značajnim padom učestalosti namjernih pobačaja. Bili smo umjereno zadovoljni kada je 2010. godine 14% žena reprodukcijske dobi u našoj zemlji koristilo hormonsku kontracepciju. Nasuprotno trendu u drugim zemljama Evrope, u Hrvatskoj se posljednih godina ponovno pokazuje trend smanjenja korištenja hormonske kontracepcije. Kako o tom problemu nema novih istraživanja, vjerujemo da su za pad korištenja hormonskih kontraceptiva suodgovorni - struka, obiteljski i školski odgoj, mediji, ali i žene same. Održavanjem 2. hrvatskog kongresa o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji i kontracepciji prije dvije godine i ukazivanjem na neutemeljeno tumačenje pojedinih studija o rizicima hormonske kontracepcije kao i potrebom za stručnim i individualiziranim odabirom kontracepcije pokušali smo među kolegama utjecati na zaustavljanje navedenog negativnog trenda. Danas, u Republici Hrvatskoj svega 8% žena koristi kontracepcijske pilule, 1,5% unutarmaternični uložak i manje od 30% parova povremeno ili trajnije kondome. Struka bi bila vrlo zadovoljna kada bi u nas 15 do 20% mladih žena koristilo hormonsku kontracepciju. Stoga ima prostora za rad mnogih službi, a poglavito zdravstvene.

U Hrvatskoj je sve manje mladih ljudi, brakovi kasne i manje ih je, prvo se dijete rađa u tridesetim godinama žene, a parovi su zadovoljni s 1,4 djeteta. Učestalost neplodnosti raste, a sve je više četrdesetogodišnjakinja bez djece. Postajemo nacija sa sve starijom populacijom. Kako izaći iz tog kruga? Jedan od načina je kontracepcijom čuvati reprodukcijsko zdravlje, a razmjenom i obnovom znanja i iskustva osigurati ranu dijagnostiku te liječenje bolesti reprodukcijskog sustava.

Za 3. hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, kontracepciji i IVF-u odabrali smo aktualne teme i predavače iz zemlje i inozemstva. Uz društvene i sportske događaje, to su obećavajuće aktivnosti koje garantiraju uspjeh i nadamo se Vaše zadovoljstvo. Kao i ranije, dat ćemo priliku mladima, našim nasljednicima.

Zato Vas pozivamo da se u što većem broju prijavite i aktivno sudjelujete u svim aktivnostima planiranog kongresa.

Predsjednici Kongresa:

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Prof.dr.sc. Dinka Pavičić Baldani