Organizatori

• Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a
(HDGEHR)
• Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
• Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za ginekologiju i opstetriciju

PREDSJEDNICI

 
Dinka Pavičić Baldani
Velimir Šimunić
 
   

DOPREDSJEDNICI

 
Neda Smiljan Severinski
Mihajlo Strelec
Miro Kasum
Krunoslav Kuna
   

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 
Miro Šimun Alebić
Renato Bauman
Gordan Crvenković
Tomislav Čanić
Miro Kasum
Krunoslav Kuna
Dinka Pavičić Baldani
Branko Radaković
Neda Smiljan Severinski
Mihajlo Strelec
Siniša Šijanović
Velimir Šimunić
Lana Škrgatić
Marina Šprem Goldštajn
Martina Šunj
Tanja Turudić
Hrvoje Vrčić
Goran Vujić
   

LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

 
Jozo Anić
Zdenko Matas
Nelka Tomić
Ivica Vlatković
Nikica Živković
   

PREDAVAČI*

 
Miro Šimun Alebić
Maja Banović
Vlado Banović
Dubravko Barišić
Renato Bauman
Srećko Ciglar
Gordan Crvenković
Tomislav Čanić
Mario Ćorić
Jacques Donnez
Ivan Grbavac
Mislav Herman
Ivan Jandrić
Ivana Jurković
Magdalena Karadža
Miro Kasum
Marko Kisić
Vesna Kopitović
Klaudija Kordić
Krunoslav Kuna
Miljenko Manestar
Igor Maričić
Jelena Marušić
Ivana Maurac
Dinka Pavičić Baldani
Pavao Planinić
Branko Radaković
Velena Radošević
Nebojša Radunović
Alenka Sirovec
Neda Smiljan Severinski
Mihajlo Strelec
Siniša Šijanović
Velimir Šimunić
Snježana Škrablin
Lana Škrgatić
Marina Šprem Goldštajn
Martina Šunj
Tamara Tramišak Milaković
Aleksandra Trninić Pijević
Hrvoje Vlašić
Hrvoje Vrčić
Goran Vujić
Tomislav Župić

*navedeni su samo prvi autori radova